Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Samuela 24:6