Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List Piotra 5:4