Daniel Kaleta - List do Galatów, Listy Powszechne i Objawienie Jana » Apokalipsa Jana 14:11