Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Hebrajczyków 12:10