Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Ezechiela 17:7