Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Marka 6:7