Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Rzymian 15:32