Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Samuela 6:21