Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 2 List Piotra 1:20