Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 2 List do Tesaloniczan 3:16