Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Ezdrasza 6:16