Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Lamentacji 5:22