Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Mateusza 17:3