Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Jana 13:10