Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 List do Koryntian 7:29