Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Łukasza 23:55