Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Ewangelia Łukasza 18:33