Daniel Kaleta - List do Galatów, Listy Powszechne i Objawienie Jana » 1 List Piotra 5:6