Uwspółcześniona Biblia Gdańska » List do Rzymian 13:7