Przekład toruński Nowego Przymierza » List do Rzymian 8:8