Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Izajasza 48:21