Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. SzczepaƄski » Ewangelia Marka 10:28