Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Mateusza 5:40