Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 2 Księga Samuela 21:5