Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Samuela 17:13