Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 3 Księga Mojżeszowa 23:16