Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Jozuego 11:11