Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 2 Księga Mojżeszowa 16:5