Przekład toruński Nowego Przymierza » List do Rzymian 6:4