Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 2 Księga Mojżeszowa 11:5