Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Izajasza 44:9