Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 2 List do Tesaloniczan 1:8