Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Marka 9:42