Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. SzczepaƄski » Dzieje Apostolskie 20:36