Przekład toruński Nowego Przymierza » Dzieje Apostolskie 26:26