Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 2 List do Koryntian 12:7