Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Abdiasza 1:15