Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 3 Księga Mojżeszowa 8:31