Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jozuego 13:9