Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 4 Księga Mojżeszowa 24:4