Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Nehemiasza 11:4