Przekład toruński Nowego Przymierza » List do Hebrajczyków 13:17