Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List do Koryntian 2:5