Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 3 Księga Mojżeszowa 17:16