Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Mojżeszowa 3:16