Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Mateusza 25:7