Przekład toruński Nowego Przymierza » List do Hebrajczyków 5:11