Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Marka 4:35