Salomon Spitzer - Księga Genesis [1,1-34,31] » 1 Księga Mojżeszowa 32:19