Przekład toruński Nowego Przymierza » List do Filipian 4:23